Our contact details

Gutachtergemeinschaft Biogas GmbH
Lantbertstraße 50
85356 Freising

Fon: 0049 / 8161 / 8849 546
Fax: 0049 / 8161 / 8849 547
E-Mail: info@gg-biogas.de

Branch office Lübeck
Ovendorfer Straße 35
23570 Lübeck

Fon: 0049 / 4502 / 7779 05
Fax: 0049 / 4502 / 9998 029

Offices also in Krefeld, Moers, Hannover and Lüneburg

Deutsche Version